BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HK.

“Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” 09.07.2015 tarih ve 29411 sayılı Resmi Gazete‘de yapılan değişiklikle yenilenmiştir. İlgili yönetmeliği ekte bulabilirsiniz.

Yapılan bu değişiklikte makina mühendislerini doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiren hususlar da mevcuttur. Söz konusu değişikliğin ilgili bazı maddeleri aşağıdaki gibidir; 

  • Çatılar ile ilgili 61. maddesine yapılan değişiklikle çatı katında doğalgazlı kazan dairesinin düzenlenebileceğini belirtmektedir.
  • Asansörler ile ilgili 62. maddesinde yapılan değişiklikle asansör kat kapılarının TS EN 81-58 standardına haiz, yapı yüksekliği 51.50 m‘ye kadar E30 51.50 m‘den daha yüksek binalarda E60 yangın dayanım istenmekte, ayrıca asansör kabinin dışında “YANGIN SIRASINDA KULLANILMAZ” levhasının zorunluluğu getirilmiştir.
  • İklimlendirme ve havalandırma tesisatının duman kontrolünde kullanımı ile ilgili 87. maddesinde yapılan değişiklikle, kanalın yangın kompartıman duvarını geçtiği yerde yangın damperine alternatif olarak şönt baca ve kelepçe kullanılabileceği belirtmektedir.
  • Köpüklü, gazlı ve kuru tozlu sabit otomatik söndürme sistemleri 98. maddesinde, suyun söndürme etkisinin yeterli görülmediği veya su ile reaksiyona girebilecek maddelerin bulunduğu, depolandığı ve üretildiği hacimlerde gazlı söndürme sistemlerine alternatif olarak sürekli oksijen azaltma sistemlerinin kullanılabileceği belirtilmektedir.
  • Mevcut binalardaki yağmurlama (sprinkler) sistemi ile ilgili 165. maddesinde 3000 m2`nin üzerinde olan bütün toplanma yerlerinde zorunlu olan sprinkler sistemi, yapılan değişikle toplanma yerleri kapsamındaki sadece kongre ve toplantı salonları gibi yerlerde zorunlu tutulmuştur.

Bina cepheleri ile ilgili 27. maddesine aşağıdaki hükümler eklenmiştir;

Geleneksel cephe sistemleri; 

  • Isı yalıtım malzemesi, ısı yalıtım yapıştırıcısı, dübel, sıva filesi, sıva, vb. diğer teçhizat kullanılarak teşkil edilen ısı yalıtım sistemi uygulandığında, ilgili standartlar kapsamında, akredite bir laboratuvar tarafından sertifikalandırılmalıdır. Sertifikalandırılan sistem detayları ve teknik özellikleri piyasaya arz dokümanlarında yer alır.
  • Dış cephesi zor alevlenici malzeme veya sistemden oluşan, yüksekliği 28.50 metreden az olan binalarda, tabii zemin veya tesviye edilmiş zemin kodu üzerindeki 1.5 m mesafe hiç yanmaz malzeme ile kaplanmalı; pencere vb. boşluklarının yan kenarlarında en az 15 cm, üst kenarında 30 cm eninde hiç yanmaz malzeme ile yangın bariyerleri oluşturulmalıdır.

Giydirme cephe sistemleri;

  • Cephe elemanları ile alevlerin geçebileceği boşlukları bulunmayan döşemelerin kesiştiği yerler, alevlerin komşu katlara atlamasını engelleyecek şekilde döşeme yangın dayanımını sağlayacak süre kadar yalıtılır. 
  • Derzleri açık veya havalandırmalı giydirme cephe sistemli binalarda kullanılan cephe malzemeleri en az zor yanıcı olmalıdır.”

Çalışmalarınıza katkı sağlaması dileğiyle başarılar dileriz.

Comments are closed.